Farsça Gün: Rûz, Şenbe - 1- Yek-şenbe (pazar) 2- Dü-şenbe (pazartesi) 3- Se-şenbe (salı) 4- Çehâr-şenbe (çarşamba) 5- Penc-şenbe (perşembe) 6- Cum'a (cuma) 7- Şenbe (cumartesi) Arapça Gün: Yevm ...  d e v a m ı n ı   o k u     

Osmanlıca Belgelerde arapça ve Farsça Günler

1. Muharrem(م) - [(el-haram) - (Muharremü'l haram)] 2. Safer(ص) - [(el-hayr, el muzaffer) - (Saferü'l hayr)] 3. Rebî'ü'l-evvel(را) - [(el-evvel, el-ûlâ) - ( Rebî'ü'l-evvel) 4. Rebî'ü'l-âhir(ر) - [(el-âhir) - (Rebî'ü'l-âhir)] ... d e v a m ı n ı   o k u    

Osmanlıca Belgelerde Aylar

Zikretmeye vesile olan şey anlamına gelen arapça kökenli bir kelimedir. Aynı şehirde bulunan resmi dairelerin birbirlerine yazdıkları yazılar için kullanılır. Arz Tezkiresi (Tezkire-i Ma'ruza): Elkâb genelde "seniyyü'l himema ... d e v a m ı n ı   o k u    

Osmanlıca Belgeler - Tezkire

Padişahın kendi el yazısıyla yazmış olduğu emirlerdir. Üç Çeşittir: Unvanına Hatt-ı Hümayun:Önemli ferman ve beratlarda tuğranın sağ veya sol üst tarafına yazılan hatt-ı hümayundur. Padişahın kendi el yazısıyla... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belgeler - Hatt-ı Hümayun

Müzekkire de denilen bu belge, verilen herhangi bir karar ve hüküm, karar/hüküm veren dairenin diğer daireye yazdığı yazıdır. Genellikle tayin veya hükmü bildirmek için yazılırlar. Ancak, ilgili kalemler arası ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belgeler - İlmuhaber

Sadrazam, vezir, kazasker, defterdar, kapdan-ı derya, beylerbeyi gibi üst düzey devlet erkânının kendilerinden rütbece alt konumda olanlara gönderdikleri yazılı emirlerdir. Sonunda “buyuruldu” kelimesi yer alır. ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belgeler - Buyuruldu

Borç için alınıp verilen, herhangi bir şeyin teslim alındığını gösteren senet anlamlarına gelen temessük; tutunma, yapışma manasındaki kelimeden türemiştir. Genellikle “bâ'is-i terkîm-i hurûf oldur ki” veya ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belgeler - Temessük-Tahvil-Senet

Osmanlı Diplomatiğinde ise, Ferman, herhangi bir meseleye dair padişahın resmi ve tuğralı emridir. Farsça “fermûden” mastarın­dan türemiştir. Emir, irade ve buyruk anlamına gelir. Padişahın yazılı ve tuğralı emri olan... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belgeler - Ferman

Yazılı kâğıt ve mektup anlamına gelen ve Arapça asıl­lı bir kelime olan berat, Berat, herhangi bir memuriyete, hizmete atananlara ya da muafiyet/imtiyaz verilenlere padişahın verdiği izindir. Arapça olan kelime mektup ve... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belgeler - Berat

Padişahın emri anlamına gelen irade-i seniyye; Padişahın konu hakkındaki şifahi emirlerinin mâbeyn başkâtibi eliyle tebliğ edilmesidir. Sadrazam bir konuyu özet halinde padişahın hususî başkâtibine (mâbeyn başkâtibi) ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - İrade-i Seniyye

Şukka üst makamdan alt makama yazılır. Yazışmalar şehirler arasında yapılır. Arapça “parça” anlamına gelir.Elkâb “âtıfetlü efendim hazretleri”, “devletlü, âtıfetlü, mürüvvetlü, meâlî-himem efendim hazretleri” şeklinde başlar; ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Şukka

Sağlamlaştırma, anlatma anlamlarına gelen takrir; Takrir, bir konunun gerekli mercilere ayrıntılı olarak yazılmasıdır. Sağlamlaştırma anlamına gelir. Sadrazam tarafından padişaha yazılabildiği gibi, alt makamdaki.... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Takrir

Arz ve Arzu Hal, alt makamdan üst makama, herhangi bir dilek ve şikâyeti bildirmek için yazılırlar. Arz: Devlet memurlarının resmi dilekçelerine denir. Arzuhal: Halkın veya memurların şahsî dilekçeleridir... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Arz- Arzuhal

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Telhis

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ...... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Mektup

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Mazbata

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Layiha

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Fetva

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - İ'lâm

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Hüccet

........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ... ... d e v a m ı n ı   o k u   

Osmanlıca Belge - Vakfiye